Karl-Mikael Grimm Kovassa maailmassa tarvitaan pehmeitä arvoja

Helsinki tarvitsee kaksikielisiä kouluja/ Helsingfors behöver tvåspråkiga skolor

Helsinki on 100 vuotiaan kaksikielisen Suomen pääkaupunki. Helsingissä ja Suomessa ei kuitenkaan ole kaksikielisiä kouluja, jossa osa opetuksesta annettaisiin suomen ja osa ruotsin kielellä. Vaikka Helsinki on menestystarina siitä, miten kaksi kieliryhmää pystyy toimimaan ja rikastuttamaan kaupunkia, niin ajattelua ei ole vielä ulotettu kaupungin opetusjärjestelyihin. Kaksikieliset koulut päivittäisivät Helsingin menestystarinaa siitä, miten kaksi kieliryhmää pystyy toimimaan yhdessä yhteisen edun saavuttamiseksi.

I Helsingfors är största delen av eleverna i svenskspråkiga skolor tvåspråkiga. Ett ofta framfört argument har varit att just de här eleverna behöver en skola som ger dem möjlighet att utveckla båda språken och språkidentiteterna. Ett annat har varit att många finskspråkiga elever skulle ges möjlighet att komma i kontakt med det svenska. I Helsingfors har vi många barn som går i språkbadsdagis och de borde ges möjligheten att fortsätta utveckla svenskan också då de börjar skolan. En tvåspråkig skola skulle vara en väg in i de svenska rummen för finskspråkiga. Samtidigt skulle skolan erbjuda eleverna en möjlighet att bekanta sig med det andra språket och få ökad insikt om hur de båda språken format vår kultur och historia.

Kaksikielinen koulu tarjoaisi mahdollisuuden suomenkielisille lapsille saavuttaa huomattavasti paremman ruotsin kielen taidon, kuin mitä ruotsin kielen opetus suomenkielisessä koulussa nykytilanteessa voi heille tarjota. Koulu mahdollistaisi suomenkielisille, ruotsinkielisille sekä kaksikielisestä kodista tuleville lapsille myös mahdollisuuden saavuttaa täydellisen kaksikielisyyden, mistä olisi huomattavaa hyötyä jatko- opiskelussa ja työmarkkinoilla.

Lähtökohtana tulee olla, että koulussa kunnioitetaan kunkin oppilaan omaa kieli-identiteettiä. Ajatuspaja Magman selvityksessä vuodelta 2016 todetaan, että kansainvälisten tutkimusten valossa kaksikielistä koulua käyneiden oppilaiden koulumenestys ja kielitaito ovat keskimäärin huomattavan hyvät. Helsingin Sanomien teettämän kyselyn mukaan (v. 2011) 55 prosenttia helsinkiläisistä vanhemmista suhtautuvat ideaan myönteisesti.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat